Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

kmb_plakat_mapaKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie opublikowała informacje na temat nowej platformy wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem informatycznym umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Mieszkańcy mają możliwość wskazywania Policji zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, między innymi takich jak: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, miejsca grupowania się nieletnich, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach zielonych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Informacje przekazane przez mieszkańców za pośrednictwem Mapy nie stanowią zgłoszenia w trybie procesowym.

Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

kmb_gmina-zabierzow

(obraz: geoportal.gov.pl – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – gmina Zabierzów – widok: 16.09.2016 r.)

SZKOŁA DLA RODZICÓW W ZABIERZOWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Szkoła dla Rodziców”, które będą realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016 „KARUZELA”.  Zajęcia odbędą się w formie dziesięciu spotkań. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na dzień 19 września 2016 roku o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, sala nr 9.

Warsztaty mają charakter edukacyjny i są treningiem komunikacji utrzymywania w nurcie porozumienia bez przemocy. Przeznaczone są dla wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów, dla których wartością jest umacnianie relacji z dzieckiem, pogłębienie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie. Uzyskane umiejętności wpłyną na poprawienie relacji z innymi, nie tylko w rodzinie i szkole ale pozwolą zadbać o własne potrzeby i czerpać satysfakcję z kontaktu z ludźmi.

Prowadząca: Anna Kucharska – Zygmunt – psycholog i pedagog. Pracuje warsztatowo z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i dziećmi, zachęcając wszystkie te grupy do doskonalenia w komunikacji tworzącej więzi i wzmacniających wzajemne relacje. Prywatnie mama czworga dzieci.

Źródło: SZKOŁA DLA RODZICÓW W ZABIERZOWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Bezpłatne badania prostaty w Zabierzowie

W ramach realizacji Programu Profilaktycznego „Profilaktyka chorób stercza”

Starostwo Powiatowe w Krakowie

zaprasza

Mieszkańców Powiatu Krakowskiego

 w wieku powyżej 40 lat

na BEZPŁATNE BADANIA PROSTATY (PSA w krwi, konsultacja urologa)

w dniu 14 października 2016

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c., ul. Śląska 236

ZABIERZÓW

ILOŚĆ  BADAŃ OGRANICZONA

Konieczna rejestracja w Ośrodku Zdrowia

lub telefonicznie: 12 633 02 18 lub 503 777 651

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW W RUDAWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje kontakty z dzieckiem, dowiedzieć się jak z nim rozmawiać, radzić sobie z jego emocjami, pomóc mu zbudować mocne poczucie wartości, jak korygować jego niepożądane zachowania, to Szkoła dla Rodziców jest właśnie dla Was! Podczas bezpłatnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego psychologa i pedagoga, znajdą Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.
Zajęcia mają charakter edukacyjny i są treningiem komunikacji utrzymanym w nurcie porozumienia bez przemocy. Przeznaczone dla wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów, dla których wartością jest budowanie relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie. Uzyskane umiejętności wpływają na poprawienie relacji z innymi nie tylko w rodzinie i szkole, pozwalają zadbać o własne potrzeby i czerpać satysfakcję z kontaktu z ludźmi.

Tematy spotkań:
• Relacja – jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem
• Uczucia – jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami
• Współpraca – jak skłonić dzieci do wspólnych działań
• Dyscyplina – jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy
• Samodzielność i odpowiedzialność- jak kierować a nie wyręczać
• Poczucie wartości dziecka – jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatną samoocenę
• Co robić gdy dzieci się biją? – jak gasić pożary
• Kto się lubi, ten się czubi – jak pomóc rodzeństwu być za pan brat

Zajęcia odbędą się w formie 10-ciospotkaniowego cyklu. Spotykać się będziemy od października, raz w tygodniu na 3 godzinnym warsztacie – dzień i godziny zajęć ustalimy z zainteresowanymi uczestnictwem.

Prowadząca: Anna Kucharska-Zygmunt – jestem psychologiem i pedagogiem. Pracuję warsztatowo z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i dziećmi, zachęcając wszystkie te grupy do doskonalenia się w komunikacji tworzącej więzi i wzmacniających wzajemne relacje. Jako mama czwórki dzieci staram się teorię praktykować codziennie, we własnym domu.

ZAPISY I PYTANIA POD NUMEREM TELEFONU: 791 550 667.


 

szkola-dla-rodzicow-w-rudawie-plakat-2

 

Źródło: SZKOŁA DLA RODZICÓW W RUDAWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Resort zdrowia uruchomił portal informacyjny dotyczący darmowych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.  Celem portalu jest informowanie na temat leków dla seniorów, ich przepisywania, recept itp.

Portal wyjaśnia, na czym polega system „75+”, dla kogo są przeznaczone darmowe leki, jak można je otrzymać, kto może wypisać na nie receptę, a także które leki będą odpłatne. Zawiera także informacje na temat kosztów funkcjonowania takiego rozwiązania, wydatków seniorów na leki a także najczęściej zadawane pytania.

Projekt jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).

Potrzebny lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków, na recepcie lekarz musi wpisać jako „kod uprawnień dodatkowych” literę „S”.

Recepty na leki mogą wypisać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestał jego wykonywania (może wystawić receptę dla siebie lub dla rodziny).

Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez ministra zdrowia prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji, czyli w roku 2017, na finansowanie projektu zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

Portal jest dostępny pod adresem – www.75plus.mz.gov.pl.

 

Dzięki interwencji Trybunału Konstytucyjnego będzie większe wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

trybunał konstytucyjnyOd 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń – tak zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2014 r. Orzeczenie TK zapadło w związku ze skargą konstytucyjną ojca, któremu odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na syna, ponieważ jego żona miała już ustalone prawo do świadczenia na drugie niepełnosprawne dziecko.

Wcześniej, w październiku 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny inny przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uzależnia świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała ta niepełnosprawność. Wskazał jednak, że można odmiennie traktować opiekunów dzieci i dorosłych. To orzeczenie nie zostało jeszcze zrealizowane.

Obecnie rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością mogą otrzymać tylko jedno świadczenie (świadczenie pielęgnacyjne – 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł, zasiłek dla opiekuna – 520 zł), nawet jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie.

 (na podstawie PAP)

Co nowego w roku szkolnym 2016/2017

Wśród najważniejszych zmian związanych z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.:

Dziecko w przedszkolu

Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dodatkowo, od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich edukację na poziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

W roku 2016 szkoły otrzymują dotację celową dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na podręczniki do języka obcego oraz dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i uczniów klasy II gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę. Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum.

W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach poprzednich), a uczniowie  klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji. Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. Ponadto uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzice uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjum kupują podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie zgodnie z listą podaną do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły (np. na stronie internetowej szkoły).

Nowa podstawa programowa

W związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016 r. będzie funkcjonowała nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej wymagania jakie powinno spełniać dziecko, m.in. z zakresu czytania i pisania, a także umiejętności matematycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

W nowym roku szkolnym zwiększają się wymogi kwalifikacyjne stawiane nauczycielom. Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także logopedzi i pedagodzy szkolni będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Zmiana rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych

Od 1 września zgodnie z tzw. rozporządzeniem sklepikowym Ministerstwa Zdrowia do szkół wracają tzw. „drożdżówki”. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. „godziny karciane”. Dotychczas każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musiał poświęcić dwie godziny w tygodniu, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jedną godzinę – na zajęcia pozalekcyjne. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w dotychczasowej formule, zniesiono obowiązek ich rozliczania. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.

Rejestr dyscyplinarny

Będzie stworzony rejestr dyscyplinarny prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma to być skuteczne narzędzie niedopuszczające do pracy z dziećmi nauczycieli ukaranych najwyższymi karami dyscyplinarnymi – zwolnienia z pracy z zakazem przyjęcia do pracy w oświacie przez 3 lata oraz wydalenia z zawodu.

Wprowadzone zostały przepisy zobowiązujące zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych do wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przepisy te mają na celu ujednolicenie sposobu wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Działania te będą możliwe niezależnie od tego czy opinia jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czy przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zmiana systemu edukacji

Zmiany w strukturze oświaty to: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

grafika MamaDu

Grafika: Mama:Du

Jak i kiedy korzystać z urlopów rodzicielskich

Rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać z przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem.

Urlop macierzyński

Jest obowiązkowy i trwa 20 tygodni. Po porodzie matka musi wykorzystać 14 tygodni. Nie może zrezygnować z tego urlopu. Jeśli pozostałe 6 tygodni weźmie ubezpieczony ojciec dziecka — matka może wrócić do pracy. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest płatny. W trakcie urlopu dostaniesz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli matka była pracownikiem lub miała dobrowolne ubezpieczenie chorobowe –  ojciec przejmuje urlop, kiedy matka: wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko.

Jeśli matka nie pracowała i nie jest ubezpieczona — ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego), kiedy matka: ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko, zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

 Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który  trwa 32 tygodnie – w przypadku urodzenia  przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Mogą z niego skorzystać biologiczni, adopcyjni, przyszli rodzice adopcyjni  zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę.

Wyjątek! Jeśli jeśli matka przebywa w szpitalu, część jej urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec, dziadkowie albo rodzeństwo dziecka – jeśli są pracownikami.

Jeśli przebywasz na jednym z urlopów rodzicielskich, pracodawca nie może cię zwolnić (nie może dać ci wypowiedzenia ani rozwiązać z tobą umowy). Wyjątkiem jest jeżeli firma ogłosi upadłość lub likwidację miejsca pracy.

Rodzice, mający dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, np.  prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują na umowę zlecenie, mogą dzielić się opieką nad dzieckiem.

Urlop rodzicielski możecie wykorzystać po urlopie macierzyńskim w całości przez jedno z was, możecie być także na nim oboje równocześnie (wtedy jesteście na nim wspólnie do 16 tygodni), bądź oboje na zmianę (wtedy dzielicie się 32 tygodniami. Na przykład najpierw matka korzysta z 6 tygodni, ojciec z 8 tygodni, potem matka z 10 tygodni i ojciec z 8 tygodni).

Urlop rodzicielski jest płatny. Za pierwsze 6 tygodni dostaniecie zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a za następne — 60%. Jeśli mama zadeklaruje, że będzie korzystała z urlopów przez rok bez przerwy (najpierw na urlopie macierzyńskim, potem na urlopie rodzicielskim) — dostanie zasiłek macierzyński w wysokości 80% za cały ten czas. Może to zgłosić do 21 dni po porodzie. Urlop rodzicielski można podzielić na maksymalnie 4 części. Każda z części nie powinna być krótsza niż 8 tygodni.Części urlopu muszą być wielokrotnością tygodnia.Możecie wykorzystać od razu cały urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Możecie część urlopu(do 16 tygodni) zostawić na później i wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym wasze dzieci skończą 6 lat. Tę część możecie podzielić na dwie części, 2 × 8 tygodni.

Jeśli zostawicie połowę urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) na później — wpłynie to na to, w ilu częściach będziecie mogli korzystać z urlopu wychowawczego. Jeśli 16 tygodni wykorzystacie w całości — urlop wychowawczy będziecie mogli wykorzystać w 4, a nie w 5 częściach. Jeśli 16 tygodni podzielicie na pół — pozostaną wam jedynie 3 części urlopu wychowawczego.

Urlop rodzicielski możecie łączyć z pracą maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który wam go dał. Dzięki temu wasz urlop się wydłuży. Na przykład: bierzesz 8 tygodni urlopu i równocześnie pracujesz na pół etatu. Dzięki temu twój urlop jest dłuższy o 4 tygodnie, czyli masz 12 tygodni urlopu. W czasie 4 dodatkowych tygodni urlopu możesz pracować na pół etatu albo nie pracować w ogóle.

W dowolnym czasie możecie zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i wrócić do dotychczasowej pracy — jeśli wasz pracodawca się na to zgodzi.

Mama, która ma dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (na przykład prowadzi działalność gospodarczą), po urodzeniu dziecka może zadeklarować, że chce dostawać zasiłek macierzyński przez cały urlop macierzyński (20 tygodni) i urlop rodzicielski (32 tygodnie). Wtedy przez cały ten czas będzie dostawać zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Może też dzielić się opieką nad dzieckiem z jego tatą.

Urlop wychowawczy

Jest bezpłatny. Można go wziąć zanim dziecko skończy 6 lat.  Każdy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego na opiekę nad dzieckiem. Urlop wychowawczy może trwać do trzech lat, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko pięciu lat. Może być wykorzystany przez rodziców w 5 częściach.

Urlop dla mamy

Urlop macierzyński – w wymiarze 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) liczonych zasadniczo od dnia porodu. Przed przewidywaną datą porodu kobieta może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas po narodzinach dziecka przysługuje jej część urlopu niewykorzystana przed porodem.

Urlop rodzicielski– w wymiarze do 32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie). Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach. Do 16 tygodni tego urlopu może być wykorzystane w terminie późniejszym, nie przypadającym bezpośrednio po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Bezpłatny urlop wychowawczy – max. 3 lata – każdy tata ma prawo pójść na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej. Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcyco najmniej 21 dniprzed jego rozpoczęciem

Urlop na opiekę nad dzieckiem- ojcu przysługują 2 dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Urlop ten można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop dla taty

Urlop ojcowski.Może go wykorzystać tylko ojciec dziecka. Trwa 2 tygodnie (liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Ojciec może skorzystać z tego urlopu w ciągu 2 lat od urodzenia dziecka. Może go wykorzystać w całości albo podzielić na dwie części. Nieważne, w jakiej sytuacji zawodowej jest matka i czy wasz związek jest sformalizowany.

Urlop ojcowski jest płatny w 100%. Ojciec dostanie zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Niezależnie od urlopów, z których ojciec tata może korzystać wymiennie z mamą, przysługują mu także:

     – bezpłatny urlop wychowawczy – max. 3 lata – każdy tata ma prawo pójść na taki urlop. Po zakończeniu opieki ojciec musi mieć zagwarantowany powrót do pracy na takie samo (bądź zbliżone) stanowisko, jak wcześniej. Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcyco najmniej 21 dniprzed jego rozpoczęciem
– urlop na opiekę nad dzieckiem- ojcu przysługują 2 dni w każdym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Urlop ten można wykorzystywać do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zmiany w uprawnieniach do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty. Zmiany te mają wpływ na prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Obecnie zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Roczne przygotowanie przedszkolne obowiązane jest rozpocząć dziecko w wieku 6 lat (obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat). Oznacza to w konsekwencji, iż dziecko które w roku kalendarzowym 2016 r. kończy 5 lat nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, a co za tym idzie nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
W przypadku wydanych już i będących w obiegu prawnym ostatecznych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci w wieku 5 lat Ośrodek będzie musiał uchylić prawo do tego dodatku z powodu niemożności spełniania podstawowego kryterium jakim jest rozpoczęcie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.

Źródło: Zmiany w uprawnieniach do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

GOPS_Zabierzow_baner_01