Koperta ważna dla życia – dziennikpolski24.pl

Zabierzów. Ośrodek pomocy społecznej realizuje akcję medyczną „Koperta życia”.

Gmina Zabierzów jest już czwartą w powiecie krakowskim, w której rozpowszechniane są Koperty życia. To medyczna akcja informacyjna dla seniorów, głównie ludzi samotnych. – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamówił już koperty, w których są specjalne formularze. Osoby starsze powinny je wypełnić razem z swoim lekarzem – mówi Karolina Zdziech, pracownik socjalny GOPS w Zabierzowie. W Kopercie życia mają się znaleźć informacje o przebytych i aktualnych chorobach, na które starsze osoby się leczą, o zażywanych lekach. Jest też miejsce na numery telefonów do najbliższej rodziny i zaufanych osób. Te wszystkie zgromadzone w jednym miejscu dane mogą uratować życie lub zdrowie człowieka, który nagle zachoruje lub zasłabnie. Kopertę umieszcza się w lodówce, żeby ratownik medyczny wchodząc do domu nie musiał szukać takich informacji. A lodówka jest każdym domu i jest miejscem łatwodostępnym. O tym, że senior ma Kopertę życia mają informować naklejki na drzwiach lodówki oraz na drzwiach wejściowych do domu od wewnętrznej strony.

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/koperta-wazna-dla-zycia,10711474/

Źródło: Koperta ważna dla życia – dziennikpolski24.pl

Radwanowice: Kardynał Macharski patronem Środowiskowego Domu Pomocy

Imię śp. ks. kardynała Franciszka Macharskiego otrzyma w poniedziałek, 3 października, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radwanowicach.

Uroczystość otworzy o 10.00 Msza św. koncelebrowana dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w kościele parafialnym pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. Przewodniczyć jej będzie bp Jan Zając. Po Mszy nastąpi przejście wraz z delegacjami i pocztami sztandarowymi do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy. Tam zostanie uroczyście odczytany akt nadania imienia i odsłonięcie pamiątkowej podobizny Patrona

Źródło: Radwanowice: Kard. Macharski patronem Środowiskowego Domu Pomocy – ekai.pl

 

Prowadzenie placówki Fundacji zleca Gmina Zabierzów. Uroczyste otwarcie ŚDS odbyło się w dniu 12 stycznia 2012 roku. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej dostępna jest fotorelacja z tego wydarzenia: http://www.gops.zabierzow.org.pl/_aktualnosci/gops/679-otwarcie-%C5%9Brodowiskowego-domu-samopomocy-w-radwanowicach.html
Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy dzienne wsparcie otrzymuje 35 osób z terenu gmin: Zabierzów, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś oraz Czernichów.
Strona internetowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach

Fotorelacja z uroczystości

dsc_0373

dsc_0319

dsc_0333

dsc_0330

dsc_0324

dsc_0372

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

kmb_plakat_mapaKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie opublikowała informacje na temat nowej platformy wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem informatycznym umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Mieszkańcy mają możliwość wskazywania Policji zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, między innymi takich jak: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, miejsca grupowania się nieletnich, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach zielonych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Informacje przekazane przez mieszkańców za pośrednictwem Mapy nie stanowią zgłoszenia w trybie procesowym.

Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

kmb_gmina-zabierzow

(obraz: geoportal.gov.pl – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – gmina Zabierzów – widok: 16.09.2016 r.)

SZKOŁA DLA RODZICÓW W ZABIERZOWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie serdecznie zaprasza na warsztaty pt.: „Szkoła dla Rodziców”, które będą realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2016 „KARUZELA”.  Zajęcia odbędą się w formie dziesięciu spotkań. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na dzień 19 września 2016 roku o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2, sala nr 9.

Warsztaty mają charakter edukacyjny i są treningiem komunikacji utrzymywania w nurcie porozumienia bez przemocy. Przeznaczone są dla wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów, dla których wartością jest umacnianie relacji z dzieckiem, pogłębienie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie. Uzyskane umiejętności wpłyną na poprawienie relacji z innymi, nie tylko w rodzinie i szkole ale pozwolą zadbać o własne potrzeby i czerpać satysfakcję z kontaktu z ludźmi.

Prowadząca: Anna Kucharska – Zygmunt – psycholog i pedagog. Pracuje warsztatowo z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i dziećmi, zachęcając wszystkie te grupy do doskonalenia w komunikacji tworzącej więzi i wzmacniających wzajemne relacje. Prywatnie mama czworga dzieci.

Źródło: SZKOŁA DLA RODZICÓW W ZABIERZOWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Bezpłatne badania prostaty w Zabierzowie

W ramach realizacji Programu Profilaktycznego „Profilaktyka chorób stercza”

Starostwo Powiatowe w Krakowie

zaprasza

Mieszkańców Powiatu Krakowskiego

 w wieku powyżej 40 lat

na BEZPŁATNE BADANIA PROSTATY (PSA w krwi, konsultacja urologa)

w dniu 14 października 2016

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych s.c., ul. Śląska 236

ZABIERZÓW

ILOŚĆ  BADAŃ OGRANICZONA

Konieczna rejestracja w Ośrodku Zdrowia

lub telefonicznie: 12 633 02 18 lub 503 777 651

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW W RUDAWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje kontakty z dzieckiem, dowiedzieć się jak z nim rozmawiać, radzić sobie z jego emocjami, pomóc mu zbudować mocne poczucie wartości, jak korygować jego niepożądane zachowania, to Szkoła dla Rodziców jest właśnie dla Was! Podczas bezpłatnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego psychologa i pedagoga, znajdą Państwo odpowiedzi na powyższe pytania.
Zajęcia mają charakter edukacyjny i są treningiem komunikacji utrzymanym w nurcie porozumienia bez przemocy. Przeznaczone dla wszystkich rodziców, nauczycieli i opiekunów, dla których wartością jest budowanie relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej więzi, która posłuży dobremu porozumiewaniu się przez całe życie. Uzyskane umiejętności wpływają na poprawienie relacji z innymi nie tylko w rodzinie i szkole, pozwalają zadbać o własne potrzeby i czerpać satysfakcję z kontaktu z ludźmi.

Tematy spotkań:
• Relacja – jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem
• Uczucia – jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami
• Współpraca – jak skłonić dzieci do wspólnych działań
• Dyscyplina – jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy
• Samodzielność i odpowiedzialność- jak kierować a nie wyręczać
• Poczucie wartości dziecka – jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatną samoocenę
• Co robić gdy dzieci się biją? – jak gasić pożary
• Kto się lubi, ten się czubi – jak pomóc rodzeństwu być za pan brat

Zajęcia odbędą się w formie 10-ciospotkaniowego cyklu. Spotykać się będziemy od października, raz w tygodniu na 3 godzinnym warsztacie – dzień i godziny zajęć ustalimy z zainteresowanymi uczestnictwem.

Prowadząca: Anna Kucharska-Zygmunt – jestem psychologiem i pedagogiem. Pracuję warsztatowo z rodzicami, nauczycielami, młodzieżą i dziećmi, zachęcając wszystkie te grupy do doskonalenia się w komunikacji tworzącej więzi i wzmacniających wzajemne relacje. Jako mama czwórki dzieci staram się teorię praktykować codziennie, we własnym domu.

ZAPISY I PYTANIA POD NUMEREM TELEFONU: 791 550 667.


 

szkola-dla-rodzicow-w-rudawie-plakat-2

 

Źródło: SZKOŁA DLA RODZICÓW W RUDAWIE – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Resort zdrowia uruchomił portal informacyjny dotyczący darmowych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.  Celem portalu jest informowanie na temat leków dla seniorów, ich przepisywania, recept itp.

Portal wyjaśnia, na czym polega system „75+”, dla kogo są przeznaczone darmowe leki, jak można je otrzymać, kto może wypisać na nie receptę, a także które leki będą odpłatne. Zawiera także informacje na temat kosztów funkcjonowania takiego rozwiązania, wydatków seniorów na leki a także najczęściej zadawane pytania.

Projekt jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).

Potrzebny lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków, na recepcie lekarz musi wpisać jako „kod uprawnień dodatkowych” literę „S”.

Recepty na leki mogą wypisać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestał jego wykonywania (może wystawić receptę dla siebie lub dla rodziny).

Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez ministra zdrowia prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji, czyli w roku 2017, na finansowanie projektu zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

Portal jest dostępny pod adresem – www.75plus.mz.gov.pl.