admin

Rowerowa Familiada w Dolinie Będkowskiej

Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” organizuje w dniu 9 maja 2015 r. VI Rowerową Familiadę. Jest to impreza rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego rajdu rowerowego. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe uczestników. Do udziału w niej zaproszone są całe rodziny. Udział w imprezie jest zwolniony z wpisowego.

Tempo poruszania się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Trasa VI Rowerowej Familiady wynosi około 13 kilometrów i prowadzi drogami asfaltowymi i duktami leśnymi z gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska, przez samą dolinę, do Łaz i z powrotem do gospodarstwa rybackiego. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają numery startowe, dyplomy oraz okolicznościowe gadżety, na mecie częstowani będą posiłkiem, wezmą także udział w fieście sportowo-rekreacyjnej z licznymi nagrodami. Najliczniejsza rodzina biorąca udział w imprezie zostanie specjalnie uhonorowana.

Wydarzenie jest objęte Patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan i Wójta Gminy Wielka Wieś Pana Tadeusz Wójtowicza. 

Familiada rowerowa

Program „Pierwszy dzwonek” – pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych

.Program "Pierwszy dzwonek"Gmina Zabierzów zamierza przystąpić do realizacji programu „Pierwszy dzwonek”, w ramach którego, rodziny wielodzietne, w których dochód netto na jedną osobę miesięcznie nie przekracza 684 zł, będą mogły otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 150 zł, na każde dziecko będące uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Otrzymane wsparcie powinno zostać przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników zgodnych z programem nauczania.

Rodziny, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Deklaracje udziału wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie Ośrodka. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 maja 2015 r.