Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin

3cb8c60c3edc515a88b6755a1c145a02Przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny oraz zwiększenie zdolności społeczeństw do realizowania polityki prorodzinnej.

Gmina Zabierzów aktywnie włącza się w realizowanie ww. zadań,  których jednym z efektów jest Zabierzowska Karta Dużej Rodziny. Za dotychczasowe działania gmina (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie) otrzymała w roku ubiegłym specjalne podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jego Małżonki.

Podziękowanie od Prezydenta