admin

Koronawirus – informacje ważne dla rodziców

W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? Dzięki specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa możesz liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. uczęszczającym do takiej placówki.

Specustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 7 marca br. określa szczególne zasady postępowania w przypadku epidemii.

– Kilka zapisów dotyczy obszarów zainteresowania kierowanego przeze mnie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To m.in. dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. przysługujące w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły – mówi minister Marlena Maląg.

I tak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni.

– Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

/informacja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/

Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie Dobry Start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie z Rządowego Programu Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko, co oznacza, że o przyznaniu pomocy na pierwsze dziecko nie decydują już kryteria dochodowe. Świadczenie to będzie przyznane na okres od lipca 2019 r. do maja 2021 r. Rodzice, którzy złożą wnioski do końca września 2019 r., uzyskają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.

Podobnie jak w ubiegłym roku, świadczenie Dobry Start 300+ na zakup szkolnej wyprawki przysługuje na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny, bez względu na dochód. Wypłacane jest jednorazowo, a jeśli złożymy wniosek do końca sierpnia, wypłatę otrzymamy najpóźniej we wrześniu.

Wnioski o 500+ i 300+ można składać:
• drogą elektroniczną – już od 01 lipca
• osobiście – od 1 sierpnia – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie (ul. Cmentarna 2) w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy są dostępne na stronie Ośrodka w zakładkach – dokumenty do pobrania:
* świadczenie wychowawcze (500+)
* świadczenie Dobry Start (300+)
* świadczenia rodzinne
* fundusz alimentacyjny
oraz w siedzibie Ośrodka.

Ponieważ wnioski na wszystkie świadczenia będą przyjmowane w tym samym terminie, czas oczekiwania osób je składających na przyjęcie może się wydłużyć. Pracownicy GOPS zapewniają jednak, że dołożą wszelkich starań, aby sprawnie obsłużyć wszystkich zainteresowanych.

Niezmiennie zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej…