Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla posiadaczy ZKDR.

Zgodnie z  §3 Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XLIV/433/18 z dnia 26 kwietnia 2018 częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przysługuje wtedy gdy rodzina, której dziecko uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Zabierzów, posiada ważną Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny. Wtedy opłatę obniża się do wysokości 50% opłaty należnej za każde dziecko z tej rodziny.