Dwunasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W najbliższym numerze miesięcznika Znad Rudawy (wrzesień 2016) zostaną opublikowane reklamy następujących firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.

gazeta09_ZKDR-page-001