Dziewiąty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W majowym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostały opublikowane reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.

gazeta04_ZKDR