Dziewiętnasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W majowym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostały opublikowane poniższe reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy: