Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Jak otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują.

KDR

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Ośrodek czynny jest w poniedziałki w godzinach od 9 do 17 a w pozostałe dni od 8 do 16.

Aby móc korzystać z ulg, które są dostępne tylko w ramach Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny wystarczy okazać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz dokument poświadczający zamieszkanie na terenie Gminy Zabierzów. 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – oświadczenie