Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Komornicy nie będą mieli dostępu do środków z programu 500 plus

rodzina_500-120 sierpnia weszła z życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego, wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia (w naszym przypadku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie) i zawierającego numer rachunku bankowego, z którego te świadczenia są wypłacane. Oznacza to, że na rodzinne, bankowe konto będą mogły wpływać tylko i wyłącznie środki z konta wskazanego w zaświadczeniu.

Przechwytywanie

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej