Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”

.

MPPR_logoPan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2015 roku:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
• oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015″ oraz prawo do posługiwania się logo konkursu w celach marketingowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Zachęcamy pracodawców z terenu gminy Zabierzów do udziału w konkursie!