Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

kmb_plakat_mapaKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie opublikowała informacje na temat nowej platformy wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest narzędziem informatycznym umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Mieszkańcy mają możliwość wskazywania Policji zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, między innymi takich jak: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, kłusownictwo, miejsca grupowania się nieletnich, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe oznakowanie drogi, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach zielonych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Informacje przekazane przez mieszkańców za pośrednictwem Mapy nie stanowią zgłoszenia w trybie procesowym.

Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

kmb_gmina-zabierzow

(obraz: geoportal.gov.pl – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – gmina Zabierzów – widok: 16.09.2016 r.)