Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Małopolskie Aktywne Kobiety – zaproszenie do udziału w projekcie

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety”.

Projekt ma na celu aktywizacje zawodową kobiet w wieku 30+, 50+ oraz niepełnosprawnych, które pozostają bez zatrudnienia. Projekt ten będzie realizowany na terenie powiatu krakowskiego.

W sprawie projektu informacji udziela:

Grzegorz Pałucha
Specjalista ds. informatycznych i ochrony danych osobowych Pośrednik Pracy w projekcie MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32 – 500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623 06 35
tel./fax 32 645 19 68 wew. 22
tel. kom. 502 828 542
www.armz.pl
biuro@armz.pl
g.palucha@armz.pl