Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Rodzicu sześciolatka! Możesz sprawdzić szkołę swojego dziecka.

 

Na stronie internetowej MEN jest dostępna MAPA SZKÓŁ. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o szkole, m.in. o liczbie uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych w szkole nauczycieli, posiadanym przez szkołę wyposażeniu, funkcjonowaniu świetlicy, czy też możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. Najważniejszym elementem mapy są jednak, opublikowane przy każdej z monitorowanych szkół, wyniki ankiet adresowanych do: dyrektorów, rad rodziców oraz wizytatorów kuratoriów oświaty oceniające poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

 

Źródło: Rodzicu sześciolatka! Możesz sprawdzić szkołę swojego dziecka. | Ministerstwo Edukacji Narodowej