Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął drugi nabór do projektu Małopolska Niania 2.0.

O wsparcie mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowe: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/malopolska-niania-20