Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie

 

pukZgodnie z podpisaną umową o współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zabierzowie rodziny wielodzietne mają prawo do upustu cenowego w wysokości 20% na usługi związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków.

Ulgi nie dotyczą cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gdyż te zatwierdza Rada Gminy lecz usług o których mowa w poniższych cennikach:

Cennik 1/9 – Opłaty za usługi
Cennik 2/4 – Opłaty za usługi