Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Resort zdrowia uruchomił portal informacyjny dotyczący darmowych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.  Celem portalu jest informowanie na temat leków dla seniorów, ich przepisywania, recept itp.

Portal wyjaśnia, na czym polega system „75+”, dla kogo są przeznaczone darmowe leki, jak można je otrzymać, kto może wypisać na nie receptę, a także które leki będą odpłatne. Zawiera także informacje na temat kosztów funkcjonowania takiego rozwiązania, wydatków seniorów na leki a także najczęściej zadawane pytania.

Projekt jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).

Potrzebny lek musi się znajdować w wykazie bezpłatnych leków, na recepcie lekarz musi wpisać jako „kod uprawnień dodatkowych” literę „S”.

Recepty na leki mogą wypisać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestał jego wykonywania (może wystawić receptę dla siebie lub dla rodziny).

Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez ministra zdrowia prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji, czyli w roku 2017, na finansowanie projektu zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

Portal jest dostępny pod adresem – www.75plus.mz.gov.pl.