Osiemnasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W kwietniowym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostały opublikowane poniższe reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.