Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Ośrodki Wsparcia Seniorów

Od 3 miesięcy w naszej gminie funkcjonują dwa Ośrodki Wsparcia Seniorów:  w Rząsce oraz w Zabierzowie.

Ośrodek Wsparcia Seniorów w Rząsce jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (budynek przy ul. Krakowskiej 19).

Ośrodek w Zabierzowie, w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów,  prowadzi Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych z Krakowa.

Na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej są publikowane comiesięczne harmonogramy spotkań w ww. Ośrodkach.

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Rząsce