Komunikat z Ministerstwa Pracy dotyczący programu 500 plus

Wypłaty dla rodzin rządowego programu 500 plus jeszcze nie zostały uruchomione. Pojawili się jednak już oszuści, którzy próbują wyłudzić dane osobowe podając fikcyjne informacje i prosząc o wypełnienie fałszywych wniosków o wypłatę. Prosimy o uważne śledzenie oficjalnych stron gdzie opisana będzie opisana procedura wypłat.

Oficjalny komunikat MPiPS

Bezpłatne porady prawne w Gminie Zabierzów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2016 wchodzi w życie ustawa o bezpłatnym poradnictwie prawnym. W powiecie krakowskim powstanie kilkanaście punktów, w których prawnicy na zlecenie Starosty Powiatu Krakowskiego udzielać będą nieodpłatnie porad. Na podstawie umowy Wójta Gminy Zabierzów ze Starostą Powiatu Krakowskiego taki punkt zlokalizowany zostanie w budynku Urzędu Gminy.

Porady udzielane będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-18.00 w pokoju nr 0.16,
tel. 12 283 07 11.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która:

  • nie ukończyła 26 lat,
  • której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w tym przypadku warunkiem udzielenia pomocy społecznej będzie przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci – interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, wydania biletu kredytowego, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez jednostkę pomocy społecznej udzielającą świadczenia,
  • ukończyła 65 lat,
  • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
  • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub rad-ca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Dodatkowe informacje na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl .

I Kiermasz Bożonarodzeniowy – spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie

Wójt Gminy Zabierzów zaprasza mieszkańców całej gminy w dniach 21-23 grudnia na Rynek w Zabierzowie, gdzie odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym będzie można zakupić ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, słodkie wypieki i miody, regionalne wędliny oraz rękodzieło artystyczne.
Szczególnie zapraszamy pierwszego dnia 21 grudnia, gdzie o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe i kolędowanie.
Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i lubianych kolęd i pastorałek oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonarodzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów.
W wydarzeniu wezmą udział wokaliści z centrum kultury, Grupa Mikołajkowa z Gimnazjum w Zabierzowie, Chór Gminno-Parafialny Voci di san Francesco, Gminna Orkiestra Dęta oraz Kluby Seniora.

kiermasz

Fotorelacja z Kiermaszu

Rządowy Program „Rodzina 500 +”

W dniu dzisiejszym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana „mapa drogowa” wprowadzania programu ‪”‎Rodzina 500 +”:

12278632_10153852815019653_5870569214718298110_n
‬Zgodnie z zapowiedziami pierwsze pieniądze mają trafić do rodzin na początku kwietnia 2016 roku.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można na bieżąco śledzić na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

Świadczenie rodzicielskie – nowa forma pomocy dla niektórych rodzin

rodzinaJuż od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie. Ma polegać na wypłacie kwoty 1000 zł każdego miesiąca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka. Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko niezależnie od dochodu.
Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. W założeniu obejmą one także tych rodziców, których dzieci przyszły na świat przed dniem 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni. Rodzice ci będą mogli otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do końca przysługującego czasu.
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia mają być osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli te osoby, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
Zgodnie z ustawą nią świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie – tel. (12) 285-19-16.