Nowe zasady udzielania opieki nad dzieckiem

rodzinaOd 2 stycznia 2016 r. pracujący rodzic będzie mógł dokonać wyboru, czy chce korzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat w dniach czy godzinach. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to 2 dni lub 16 godzin zwolnienia. Wprowadzenie możliwości uzyskania zwolnienia na opiekę na dziecko w wymiarze godzinowym pozwoli na korzystanie z niego tylko przez część dnia pracy, co w wielu przypadkach jest wystarczające.

Obecnie pracownik będący rodzicem dziecka ma prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w ciągu roku (art. 188 Kodeksu pracy). Zwolnienie to – określane jako opieka nad zdrowym dzieckiem – przysługuje do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Wymiar zwolnienia jest niezależny od liczby dzieci. Dwa dni wolnego przysługują rodzicom wychowującym zarówno jedno, jak i dwoje czy troje dzieci. Opieka na dziecko nie zależy również od wymiaru czasu pracy w dniu wykorzystywania zwolnienia. Należy go udzielać na dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dniami pracy pracownika w pełnym wymiarze dziennym.

Za czas tego zwolnienia pracujący rodzic zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Niewykorzystane w roku kalendarzowym zwolnienie przeznaczone na opiekę nad dzieckiem nie „przechodzi” na rok następny, tylko wygasa z końcem roku. Z początkiem kolejnego roku pracujący rodzic ma prawo do 2 dni zwolnienia z tego tytułu (oczywiście jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze wskazanego wieku). Prawo do tego zwolnienia przysługuje od dnia podjęcia pracy. Nie ma przy tym znaczenia ani to, w jakim miesiącu rodzic rozpoczął pracę, ani rodzaj umowy o pracę.

Jeden tysiąc złotych dla rodziców nieuprawnionych do urlopów rodzicielskich

praca_dom_rodzina_3

 Od stycznia 2016 r. wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, dostaną przez rok 1 tys. zł miesięcznie.  Do tej pory z takich rocznych urlopów korzystali wyłącznie płacący składki ZUS.

Świadczenie rodzicielskie będą otrzymywać rodzice przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka – maksymalnie 71 tygodni. Wniosek będzie można składać od 2 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Wsparcie trafi zarówno do tych osób, którym dzieci urodziły się w 2015 roku jak i w latach następnych. Jest ono „szczególnie ważne dla studentów, bo oni nie mieli nigdy uprawnienia do urlopu rodzicielskiego, dla osób wykonujących umowę o dzieło, dla poszukujących pracy, dla ubezpieczonych w KRUS.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej GOPS Zabierzów.

Komunikat z Ministerstwa Pracy dotyczący programu 500 plus

Wypłaty dla rodzin rządowego programu 500 plus jeszcze nie zostały uruchomione. Pojawili się jednak już oszuści, którzy próbują wyłudzić dane osobowe podając fikcyjne informacje i prosząc o wypełnienie fałszywych wniosków o wypłatę. Prosimy o uważne śledzenie oficjalnych stron gdzie opisana będzie opisana procedura wypłat.

Oficjalny komunikat MPiPS

Bezpłatne porady prawne w Gminie Zabierzów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2016 wchodzi w życie ustawa o bezpłatnym poradnictwie prawnym. W powiecie krakowskim powstanie kilkanaście punktów, w których prawnicy na zlecenie Starosty Powiatu Krakowskiego udzielać będą nieodpłatnie porad. Na podstawie umowy Wójta Gminy Zabierzów ze Starostą Powiatu Krakowskiego taki punkt zlokalizowany zostanie w budynku Urzędu Gminy.

Porady udzielane będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-18.00 w pokoju nr 0.16,
tel. 12 283 07 11.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która:

  • nie ukończyła 26 lat,
  • której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w tym przypadku warunkiem udzielenia pomocy społecznej będzie przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia, za wyjątkiem przypadków w którym zostało przyznane świadczenie w postaci – interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, wydania biletu kredytowego, w których warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie stosownego zaświadczenia o przyznaniu jednego z ww. świadczeń wydanego przez jednostkę pomocy społecznej udzielającą świadczenia,
  • ukończyła 65 lat,
  • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
  • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub rad-ca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Dodatkowe informacje na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl .

I Kiermasz Bożonarodzeniowy – spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie

Wójt Gminy Zabierzów zaprasza mieszkańców całej gminy w dniach 21-23 grudnia na Rynek w Zabierzowie, gdzie odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym będzie można zakupić ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, słodkie wypieki i miody, regionalne wędliny oraz rękodzieło artystyczne.
Szczególnie zapraszamy pierwszego dnia 21 grudnia, gdzie o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe i kolędowanie.
Spotkanie przy choince będzie okazją do wspólnego śpiewania znanych i lubianych kolęd i pastorałek oraz złożenia życzeń świątecznych. W bożonarodzeniowy nastrój przeniosą wszystkich także Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy z wigilijnych stołów.
W wydarzeniu wezmą udział wokaliści z centrum kultury, Grupa Mikołajkowa z Gimnazjum w Zabierzowie, Chór Gminno-Parafialny Voci di san Francesco, Gminna Orkiestra Dęta oraz Kluby Seniora.

kiermasz

Fotorelacja z Kiermaszu