Zaproszenie na Kongres Karty Dużej Rodziny

Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie

Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej!
Ogólnopolski Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się 12 października w Operze Krakowskiej. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów Karty Dużej Rodziny oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Na rodziny czeka masa atrakcji. Dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach pod opieką profesjonalnych animatorów. Niespodzianki przygotowują także partnerzy Karty Dużej Rodziny.
W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które udzielają zniżek w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Swoją kartę odebrało już ponad 1,25 mln osób, a wnioski złożyło 1,4 mln.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się w poniedziałek 12 października w godz. 10-15 w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na stronie: www.wydarzenia.kdr.pl
Zapraszamy!

Z poważaniem,

Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

mpips_grafika_fb_1200x628_zdj

Wyższe kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejOd 1 listopada 2015 r. będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238).

Określono, że wysokość ogólnego kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego będzie wynosić od 1 listopada 2015 r. 674 zł (wzrost o 100 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł (wzrost o 100 zł), natomiast od 1 listopada 2017 r.: 754 zł (wzrost o 80 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 844 zł (wzrost o 80 zł).

Będą również corocznie wzrastały m.in. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat (od 1 listopada 2015 r. o 12 zł, od 1 listopada 2016 r. o 6 zł, a od 1 listopada 2017 r. o 5 zł).

Bez zmian pozostawiono wysokość dodatków z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł) oraz zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Należy przypomnieć, że jeśli od 1 stycznia 2016 r. w rodzinie zostanie przekroczony próg dochodowy, nie nastąpi utrata zasiłku (tak jak jest obecnie), lecz świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony ten próg. 

Zobacz artykuł pt. „Więcej rodzin z zasiłkiem – nowe zasady naliczania zasiłku” na stronie GOPS Zabierzów.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem: 12 285 19 16.

 

Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”

.

MPPR_logoPan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2015 roku:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
• oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015″ oraz prawo do posługiwania się logo konkursu w celach marketingowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Zachęcamy pracodawców z terenu gminy Zabierzów do udziału w konkursie!

 

Program „Mieszkanie dla młodych” – korzystne zmiany dla rodzin wielodzietnych

MdMOd 1 września br. weszły w życie zmiany w programie rządowym „Mieszkanie dla młodych”. Nowelizacja wprowadza dodatkowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dla rodzin z trójką lub więcej dzieci zwiększono dofinansowanie wkładu własnego z 15 do 30 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. W przypadku osób i rodzin z dwójką dzieci dofinansowanie to zwiększono z 15 do 20 proc.

Przewidziano też zwiększenie z 50 do 65 m kw. powierzchni mieszkaniowej, od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego w przypadku osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci. Jak szacował rząd te zmiany mogą przynieść wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc. dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy program przestał dotyczyć tylko zakupu pierwszego mieszkania w przypadku rodzin wielodzietnych. Oznacza to, że obejmie on również rodziców i osoby chcące poprawić warunki życiowe kupując większy lokal. Dotyczy to rodzin i osób z co najmniej trójką dzieci. Takich rodziców i osób nie będzie dotyczył limit wieku – obecnie przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Nowa ustawa zwiększa udział w programie osób bez zdolności kredytowej. Od tej pory dowolne osoby a nie tylko najbliższa rodzina będą mogły wystąpić w charakterze „dodatkowego kredytobiorcy”.

W kwestii przeciwdziałania nadużyciom programu MdM w nowelizacji przewidziano sankcje. Jeżeli w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania właściciel spłaci całość kredytu lub część, która przekracza wysokość udzielonego dofinansowania, będzie zobowiązany do zwrotu przyznanego wsparcia do Funduszu Dopłat.

(na podstawie PAP)

Od 1 września 2015 tylko zdrowe jedzenie w sklepikach szkolnych

apple-2311_1280Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Regulacje te ograniczą dostęp dzieci do pokarmów zawierających duże ilości składników, których spożywanie nie jest dobre dla zdrowia.

Nowe przepisy pomogą przedszkolom, szkołom i placówkom opiekuńczo-wychowawczym w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Ma ono nauczyć dzieci, szkoły i rodziny, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie.

„Musimy dać wyraźny sygnał i wyeliminować ze szkoły tłuste, słone i słodzone pokarmy, które są główną przyczyną otyłości. Jeżeli dziś nie nauczymy dzieci, jak prawidłowo się odżywiać, to za kilkanaście lat staniemy się społeczeństwem otyłych, schorowanych i nieszczęśliwych ludzi” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Już co czwarte polskie dziecko ma nadwagę albo otyłość, a wskaźniki zdrowotne narastają w zastraszającym tempie. Otyłość to ciężka choroba, która prowadzi do skrócenia życia i powoduje cukrzycę, miażdżycę, choroby serca, raka, choroby stawów, depresję i wiele innych ciężkich chorób.

Źródło: www.mz.gov.pl