Kolejne firmy dołączają do naszej akcji

 

W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy z kolejnymi firmami na udzielanie różnego rodzaju ulg dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Zabierzów.

Witamy w gronie firm przyjaznych rodzinie:

Dzień Ojca

Dzień ojca

Wszystkim ojcom – wszystkiego najlepszego!

 

Certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”

W najbliższą sobotę, w trakcie VII Dni Zabierzowa instytucje oraz firmy, które włączyły się w program „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny” otrzymają widoczne poniżej, specjalne certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”.

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało film promocyjny
o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny.

Oto i on:

Wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne rodzinie”

 

W czasie VII Dni Zabierzowa, które odbędą się w dniach  20 i 21 czerwca 2015 r. zostaną wręczone certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”. Otrzymają je wszystkie firmy oraz instytucje, które udzielają ulg dla członków rodzin wielodzietnych w ramach naszego programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.

Dni Zabierzowa 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Cukierni Stanisław Cyran dla rodzin wielodzietnych

 

cyran - logoKolejnym Partnerem programu Zabierzowska Karta Dużej Rodziny została Cukiernia Stanisław Cyran. Dzięki uprzejmości właścicieli rodziny wielodzietne z terenu gminy Zabierzów mają możliwość skorzystania z 15% upustu na produkty oferowane przez Partnera.

Zakupów można dokonywać w sklepach firmowych znajdujących się w Zabierzowie na ulicy Krakowskiej 59 oraz w Krakowie na ulicy Królowej Jadwigi 153e. Szczegółowa lokalizacja punktów wraz z mapkami dojazdu jest dostępna na stronie Cukierni.

CybernetWMW oraz Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” wspierają rodziny wielodzietne

ekoludki_logologo2

Z radością informujemy, iż w dniu dzisiejszym właściciele firm: Cybernet WMW oraz Integracyjne Przedszkole „Ekoludki” podpisali z Wójtem Gminy Zabierzów porozumienie o współpracy w realizacji programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.
Serdecznie dziękujemy za udzielone zniżki dla rodzin wielodzietnych z naszej gminy.
Szczegóły dotyczące oferty są dostępne w zakładkach:
Partnerzy – CyberneteWMW Józef Woch
oraz
Partnerzy – Przedszkole „Ekoludki”.

Dzień Matki

Dzień matki

Obchodzony dzisiaj Dzień Matki jest okazją do życzeń ale także przypomnienia uprawnień przewidzianych przez polskie przepisy dla matek i kobiet spodziewających się dziecka.

Najważniejszym przywilejem pracującej mamy jest przysługujący jej urlop macierzyński. Jego długość określa się następująco – 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Kodeks Pracy reguluje również kwestie kobiet karmiących piersią. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Do innych przywilejów matek należą m.in. zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14 (w wymiarze 2 dni w każdym roku kalendarzowym) oraz tzw. obowiązek zgody na delegację, co oznacza, że pracodawca nie może narzucić wyjazdu służbowego osobie zatrudnionej, która opiekuje się dzieckiem, do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Może ona jeździć w delegacje tylko jeżeli wyrazi na to zgodę.

Z zakresu ochrony stosunku pracy i wynagrodzenia pracownica będąca w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, nie może też otrzymać wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. „Rozwiązanie umowy przez pracodawcę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji” – podają eksperci.

Pracując w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, kobieta musi mieć przedłużoną umowę do dnia porodu. Zapis ten nie dotyczy umów na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc i tzw. umów na zastępstwo.

Ponadto kobieta spodziewająca się dziecka nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, czy też zostać oddelegowana poza stałe miejsce pracy, a w przypadku „stwierdzenia niezdolności związanych z ciążą do wykonywania dotychczasowych obowiązków przez pracownicę, pracodawca jest obowiązany zapewnić jej inne zadania, zaproponować inne stanowisko”.

Dla matek mających niski dochód oraz ich rodzin w ustawie o świadczeniach rodzinnych przewidziano stosowne wsparcie finansowe. Szczegóły są dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.