Rządowy Program „Rodzina 500 +”

W dniu dzisiejszym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została opublikowana „mapa drogowa” wprowadzania programu ‪”‎Rodzina 500 +”:

12278632_10153852815019653_5870569214718298110_n
‬Zgodnie z zapowiedziami pierwsze pieniądze mają trafić do rodzin na początku kwietnia 2016 roku.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można na bieżąco śledzić na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/rodzina500plus

Świadczenie rodzicielskie – nowa forma pomocy dla niektórych rodzin

rodzinaJuż od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie. Ma polegać na wypłacie kwoty 1000 zł każdego miesiąca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka. Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko niezależnie od dochodu.
Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. W założeniu obejmą one także tych rodziców, których dzieci przyszły na świat przed dniem 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni. Rodzice ci będą mogli otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do końca przysługującego czasu.
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia mają być osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli te osoby, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
Zgodnie z ustawą nią świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie – tel. (12) 285-19-16.

Zaproszenie na Kongres Karty Dużej Rodziny

Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie

Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej!
Ogólnopolski Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się 12 października w Operze Krakowskiej. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele rodzin wielodzietnych, samorządów, partnerów Karty Dużej Rodziny oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Na rodziny czeka masa atrakcji. Dzieci będą mogły wziąć udział w grach i zabawach pod opieką profesjonalnych animatorów. Niespodzianki przygotowują także partnerzy Karty Dużej Rodziny.
W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które udzielają zniżek w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Swoją kartę odebrało już ponad 1,25 mln osób, a wnioski złożyło 1,4 mln.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Kongres Karty Dużej Rodziny odbędzie się w poniedziałek 12 października w godz. 10-15 w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się na stronie: www.wydarzenia.kdr.pl
Zapraszamy!

Z poważaniem,

Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

mpips_grafika_fb_1200x628_zdj

Wyższe kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejOd 1 listopada 2015 r. będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238).

Określono, że wysokość ogólnego kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego będzie wynosić od 1 listopada 2015 r. 674 zł (wzrost o 100 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł (wzrost o 100 zł), natomiast od 1 listopada 2017 r.: 754 zł (wzrost o 80 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 844 zł (wzrost o 80 zł).

Będą również corocznie wzrastały m.in. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat (od 1 listopada 2015 r. o 12 zł, od 1 listopada 2016 r. o 6 zł, a od 1 listopada 2017 r. o 5 zł).

Bez zmian pozostawiono wysokość dodatków z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł) oraz zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Należy przypomnieć, że jeśli od 1 stycznia 2016 r. w rodzinie zostanie przekroczony próg dochodowy, nie nastąpi utrata zasiłku (tak jak jest obecnie), lecz świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony ten próg. 

Zobacz artykuł pt. „Więcej rodzin z zasiłkiem – nowe zasady naliczania zasiłku” na stronie GOPS Zabierzów.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem: 12 285 19 16.

 

Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015”

.

MPPR_logoPan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015” na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu.
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2015 roku:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
• oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015″ oraz prawo do posługiwania się logo konkursu w celach marketingowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Zachęcamy pracodawców z terenu gminy Zabierzów do udziału w konkursie!