Oferta Cukierni Stanisław Cyran dla rodzin wielodzietnych

 

cyran - logoKolejnym Partnerem programu Zabierzowska Karta Dużej Rodziny została Cukiernia Stanisław Cyran. Dzięki uprzejmości właścicieli rodziny wielodzietne z terenu gminy Zabierzów mają możliwość skorzystania z 15% upustu na produkty oferowane przez Partnera.

Zakupów można dokonywać w sklepach firmowych znajdujących się w Zabierzowie na ulicy Krakowskiej 59 oraz w Krakowie na ulicy Królowej Jadwigi 153e. Szczegółowa lokalizacja punktów wraz z mapkami dojazdu jest dostępna na stronie Cukierni.

CybernetWMW oraz Niepubliczne Przedszkole „Ekoludki” wspierają rodziny wielodzietne

ekoludki_logologo2

Z radością informujemy, iż w dniu dzisiejszym właściciele firm: Cybernet WMW oraz Integracyjne Przedszkole „Ekoludki” podpisali z Wójtem Gminy Zabierzów porozumienie o współpracy w realizacji programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.
Serdecznie dziękujemy za udzielone zniżki dla rodzin wielodzietnych z naszej gminy.
Szczegóły dotyczące oferty są dostępne w zakładkach:
Partnerzy – CyberneteWMW Józef Woch
oraz
Partnerzy – Przedszkole „Ekoludki”.

Dzień Matki

Dzień matki

Obchodzony dzisiaj Dzień Matki jest okazją do życzeń ale także przypomnienia uprawnień przewidzianych przez polskie przepisy dla matek i kobiet spodziewających się dziecka.

Najważniejszym przywilejem pracującej mamy jest przysługujący jej urlop macierzyński. Jego długość określa się następująco – 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Kodeks Pracy reguluje również kwestie kobiet karmiących piersią. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Do innych przywilejów matek należą m.in. zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14 (w wymiarze 2 dni w każdym roku kalendarzowym) oraz tzw. obowiązek zgody na delegację, co oznacza, że pracodawca nie może narzucić wyjazdu służbowego osobie zatrudnionej, która opiekuje się dzieckiem, do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Może ona jeździć w delegacje tylko jeżeli wyrazi na to zgodę.

Z zakresu ochrony stosunku pracy i wynagrodzenia pracownica będąca w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, nie może też otrzymać wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. „Rozwiązanie umowy przez pracodawcę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji” – podają eksperci.

Pracując w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, kobieta musi mieć przedłużoną umowę do dnia porodu. Zapis ten nie dotyczy umów na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc i tzw. umów na zastępstwo.

Ponadto kobieta spodziewająca się dziecka nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, czy też zostać oddelegowana poza stałe miejsce pracy, a w przypadku „stwierdzenia niezdolności związanych z ciążą do wykonywania dotychczasowych obowiązków przez pracownicę, pracodawca jest obowiązany zapewnić jej inne zadania, zaproponować inne stanowisko”.

Dla matek mających niski dochód oraz ich rodzin w ustawie o świadczeniach rodzinnych przewidziano stosowne wsparcie finansowe. Szczegóły są dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oferta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zabierzowie

 

pukZgodnie z podpisaną umową o współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zabierzowie rodziny wielodzietne mają prawo do upustu cenowego w wysokości 20% na usługi związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków.

Ulgi nie dotyczą cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gdyż te zatwierdza Rada Gminy lecz usług o których mowa w poniższych cennikach:

Cennik 1/9 – Opłaty za usługi
Cennik 2/4 – Opłaty za usługi

Leroy Merlin Kraków-Modlniczka kolejnym Partnerem Programu

 

leroy-merlinW dniu dzisiejszym sklep Leroy Merlin Kraków-Modlniczka dołączył do grona Partnerów Programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.

Umowę o współpracy ze strony Gminy podpisała p. Wójt Elżbieta Burtan natomiast Leroy Merlin reprezentował p. Bogdan Horbal – Dyrektor Sklepu zlokalizowanego w Modlniczce.

W imieniu wszystkich rodzin wielodzietnych dziękujemy za 10% rabat na towary znajdujące się w ofercie sklepu (uldze nie podlegają towary objęte promocją, ofertą specjalną, wyprzedażą oraz będące niskomarżowymi i w ilościach hurtowych).

 

Fotelik w samochodzie – ważny wzrost, a nie wiek dziecka

i-naklejka-dziecko-w-samochodzieKonieczność przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zależy tylko od jego wzrostu, zniknęła obowiązująca wcześniej granica wieku 12 lat. Umożliwiły to obowiązujące od piątku nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Teraz obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa będzie zależeć tylko od jego wzrostu. Dziecko o wzroście co najmniej 150 cm będzie mogło podróżować bez fotelika, niezależnie od wieku.

Zgodnie z ustawą, zakazane jest przewożenie dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa.

Dozwolone jest przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.

Możliwe jest przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa – ale bez fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika.

Przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa będzie zakazane.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin

3cb8c60c3edc515a88b6755a1c145a02Przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny oraz zwiększenie zdolności społeczeństw do realizowania polityki prorodzinnej.

Gmina Zabierzów aktywnie włącza się w realizowanie ww. zadań,  których jednym z efektów jest Zabierzowska Karta Dużej Rodziny. Za dotychczasowe działania gmina (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie) otrzymała w roku ubiegłym specjalne podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jego Małżonki.

Podziękowanie od Prezydenta

Puchary dla najliczniejszych rodzin….

Puchar dla najliczniejszej rodziny...Zgodnie z zapowiedziami, w trakcie VI Rowerowej Familiady w Dolinie Będkowskiej specjalnie uhonorowane zostały najliczniejsze rodziny biorące udział w imprezie.

Były to:
1. rodzina Państwa Głogowskich z Zabierzowa (11 osób) oraz
2. rodzina Państwa Księżyców z Brzezinki (11 osób). 

Nagrody wręczali: w imieniu Wójta Gminy Wielka Wieś prezes Józef Kruk, w imieniu Wójta Gminy Zabierzów dyrektor SCK Elżbieta Mazur i kierownik GOPS Stanisław Myjak, w imieniu wicemarszałka Województwa Małopolskiego Grzegorz Mytnik, właściciel gospodarstwa rybackiego Bartłomiej Szczoczarz oraz prezes stowarzyszenia Znad Rudawy Agnieszka Pietrzykowska.