Rowerowa Familiada w Dolinie Będkowskiej

Krakowski Klub Sportowy „Jura Moto Sport” organizuje w dniu 9 maja 2015 r. VI Rowerową Familiadę. Jest to impreza rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego rajdu rowerowego. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe uczestników. Do udziału w niej zaproszone są całe rodziny. Udział w imprezie jest zwolniony z wpisowego.

Tempo poruszania się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Trasa VI Rowerowej Familiady wynosi około 13 kilometrów i prowadzi drogami asfaltowymi i duktami leśnymi z gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska, przez samą dolinę, do Łaz i z powrotem do gospodarstwa rybackiego. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają numery startowe, dyplomy oraz okolicznościowe gadżety, na mecie częstowani będą posiłkiem, wezmą także udział w fieście sportowo-rekreacyjnej z licznymi nagrodami. Najliczniejsza rodzina biorąca udział w imprezie zostanie specjalnie uhonorowana.

Wydarzenie jest objęte Patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan i Wójta Gminy Wielka Wieś Pana Tadeusz Wójtowicza. 

Familiada rowerowa

Program „Pierwszy dzwonek” – pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych

.Program "Pierwszy dzwonek"Gmina Zabierzów zamierza przystąpić do realizacji programu „Pierwszy dzwonek”, w ramach którego, rodziny wielodzietne, w których dochód netto na jedną osobę miesięcznie nie przekracza 684 zł, będą mogły otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 150 zł, na każde dziecko będące uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Otrzymane wsparcie powinno zostać przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników zgodnych z programem nauczania.

Rodziny, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Deklaracje udziału wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie Ośrodka. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 maja 2015 r.

 

Przedszkole „Pluszowy Miś” nowym Partnerem Programu

LOGO MISKolejnym Partnerem programu Zabierzowska Karta Dużej Rodziny zostało Niepubliczne Przedszkole Językowe z Oddziałem Integracyjnym „Pluszowy Miś” w Zabierzowie. Przedszkole mieści się w Zabierzowie przy ulicy  Śląskiej 334.  W ramach Programu placówka oferuje:

  • przy zapisie jednego dziecka: 25% rabatu na czesne,
  • przy zapisie dwójki dzieci: 25% rabatu na czesne dla pierwszego dziecka i 40% rabatu  na czesne dla drugiego dziecka.
    Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola. 

 

Dołączyli do Programu

centr-kultury-zabierzow14 kwietnia do programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny” przystąpiło Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać  z 10 % zniżki na zajęcia organizowane przez Centrum. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia członka rodziny wielodzietnej do korzystania ze szczególnych uprawnień w ramach programu jest dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej „Karta Dużej Rodziny oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Zabierzów.
Zapraszamy do korzystania z zajęć.

 

Zapraszamy do przyłączenia się do Programu

Wszyscy przedsiębiorcy z terenu Gminy Zabierzów, którzy przystąpią do programu „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”  będą mogli bezpłatnie reklamować się w miesięczniku „Znad Rudawy”. Gazeta zobligowała się do przeznaczenia jednej strony w formacie A4 na umieszczanie bezpłatnych reklamy tych podmiotów. Ponadto banery reklamowe podmiotów będą umieszczone na stronie internetowej miesięcznika.

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu gminy do współpracy! Sprawdź, co zyskujesz.

Zabierzowska Karta Dużej Rodziny

27 marca 2015 roku Rada Gminy Zabierzów przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia w Gminie Zabierzów samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny”.

Podstawowym celem Programu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i wzmocnienie jej funkcji. Wprowadzenie różnego rodzaju zniżkowych i promocyjnych opłat za korzystanie z usług jednostek gminnych oraz firm prywatnych będzie formą wsparcia materialnego dla rodzin wielodzietnych.

Adresatami Programu są wszystkie rodziny z terenu naszej gminy, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

.