Małopolskie Aktywne Kobiety – zaproszenie do udziału w projekcie

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety”.

Projekt ma na celu aktywizacje zawodową kobiet w wieku 30+, 50+ oraz niepełnosprawnych, które pozostają bez zatrudnienia. Projekt ten będzie realizowany na terenie powiatu krakowskiego.

W sprawie projektu informacji udziela:

Grzegorz Pałucha
Specjalista ds. informatycznych i ochrony danych osobowych Pośrednik Pracy w projekcie MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32 – 500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623 06 35
tel./fax 32 645 19 68 wew. 22
tel. kom. 502 828 542
www.armz.pl
biuro@armz.pl
g.palucha@armz.pl

Darmowe przejazdy krakowską komunikacją miejską dla uczniów z naszej gminy

.
Od 1 września września do 31 grudnia 2018 roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 12 gminach tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (Zabierzów, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zielonki) będą bezpłatnie korzystać z komunikacji publicznej .
Kilka dni temu zostało aneksowane porozumienie w sprawie transportu aglomeracyjnego pomiędzy gminą Zabierzów a gminą miejską Kraków.
za: Gazeta Krakowska

Częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla posiadaczy ZKDR.

Zgodnie z  §3 Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XLIV/433/18 z dnia 26 kwietnia 2018 częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przysługuje wtedy gdy rodzina, której dziecko uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Zabierzów, posiada ważną Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny. Wtedy opłatę obniża się do wysokości 50% opłaty należnej za każde dziecko z tej rodziny.