Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie Dobry Start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie z Rządowego Programu Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko, co oznacza, że o przyznaniu pomocy na pierwsze dziecko nie decydują już kryteria dochodowe. Świadczenie to będzie przyznane na okres od lipca 2019 r. do maja 2021 r. Rodzice, którzy złożą wnioski do końca września 2019 r., uzyskają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca.

Podobnie jak w ubiegłym roku, świadczenie Dobry Start 300+ na zakup szkolnej wyprawki przysługuje na każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny, bez względu na dochód. Wypłacane jest jednorazowo, a jeśli złożymy wniosek do końca sierpnia, wypłatę otrzymamy najpóźniej we wrześniu.

Wnioski o 500+ i 300+ można składać:
• drogą elektroniczną – już od 01 lipca
• osobiście – od 1 sierpnia – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie (ul. Cmentarna 2) w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy są dostępne na stronie Ośrodka w zakładkach – dokumenty do pobrania:
* świadczenie wychowawcze (500+)
* świadczenie Dobry Start (300+)
* świadczenia rodzinne
* fundusz alimentacyjny
oraz w siedzibie Ośrodka.

Ponieważ wnioski na wszystkie świadczenia będą przyjmowane w tym samym terminie, czas oczekiwania osób je składających na przyjęcie może się wydłużyć. Pracownicy GOPS zapewniają jednak, że dołożą wszelkich starań, aby sprawnie obsłużyć wszystkich zainteresowanych.

Niezmiennie zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej…

„BIAŁA SOBOTA” w Bolechowicach

Wójt Gminy Zabierzów organizuje akcję profilaktyczną dla mieszkańców Gminy w dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach ul. Szkolna 7 w godz. od 8.00 do godz. 15.30.

Dostępne badania:
– USG piersi od godz.9,00-15,30 ( dopłata 10 zł),
– USG jamy brzusznej od godz.9,00-15,30 (dopłata 10 zł),
– USG tarczycy (dla kobiet powyżej 25 roku życia) od godz.8,00-15,30 bezpłatnie,
– USG żył tętnic szyjnych od godz.8,00-15,30 (dopłata 10 zł).

Ponadto zostaną przeprowadzone bezpłatnie badania :
– badanie TSH (hormon tarczycy),
– poziomu glukozy i cholesterolu we krwi (chętni na w/w badania proszeni są o przybycie na czczo),
– pomiar ciśnienia tętniczego,
– EKG.

Na badania tętnic szyjnych oraz USG tarczycy należy rejestrować się pod numerem telefonu: 12/265-23-00 i 12/353-45-46.

Na pozostałe badania Pacjenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszenia w dniu badania.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w badaniach.


Gospodarka odpadami – warunki zwolnienia z opłat za dzieci

Zwolnienie z opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości w zakresie opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia oraz dziecko uczące się w szkole lub szkole wyższej, które nie ukończyło 25 roku życia (pod warunkiem, że pierwsze i drugie dziecko również jest w wieku do 18 roku życia lub uczy się w szkole lub szkole wyższe, a nie ukończyło 25 roku życia). Chodzi o to, że zwolnienie z opłat za trzecie i kolejne dziecko dotyczy rodzin, w których pierwsze i drugie dziecko, a także kolejne jest w wieku do 18 roku życia albo ukończyło 18 lat, ale nie ukończyło 25 lat – jeśli dzieci te uczą się w szkole lub w szkole wyższej. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia trzeba – oprócz wspomnianych powyżej kryteriów – spełnić następujące warunki:
– posiadać niski miesięczny dochód rodziny nie-przekraczający kwoty 528 zł na osobę;
– dwa razy w roku (do 30 stycznia i do 30 sierpnia) składać w Urzędzie Gminy Zabierzów dokumenty uprawniające do zwolnienia tj.: 1) oświadczenie właściciela nieruchomości stanowiące załącznik do uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015 r., 2) zaświadczenie Kierownika GOPS w Zabierzowie o spełnianiu warunku dochodowego rodziny, 3) dokumenty potwierdzające fakt pobierania nauki przez dzieci.

Żeby skorzystać ze zwolnienia w okresie od września 2019 r. do stycznia 2020 r., dokumenty należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2019 r., następnie, aby skorzystać ze zwolnienia w okresie od lutego 2020 r. do sierpnia 2020r. dokumenty należy złożyć do 30 stycznia 2020 r. Jeżeli rodzina spełnia powyższe warunki, to wraz z dokumentami uprawniającymi do zwolnienia składa w Urzędzie Gminy deklarację, w której wpisuje łączną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, w tym również dzieci, niezależnie od tego, czy ma za nie płacić, czy – nie. Opłatę ustala natomiast w niższej wysokości – pomniejszając liczbę mieszkańców o dzieci, na które przysługuje zwolnienie.

Zmiana zasad dotyczących zwolnień obowiązuje od lutego 2015 roku. Jeżeli zatem ktoś nie złożył prawidłowo wypełnionej deklaracji i odpowiednich dokumentów od 2015 roku, to obecnie obowiązany jest zapłacić zaległości. Sytuacja taka dotyczy np. rodzin, które przez cały czas płacą tylko za pierwsze i drugie dziecko, nie wpisując w deklaracji dzieci kolejnych. Mylące dla rodzin może być to, że od 2013 roku tj. od wejścia w życie nowego systemu odbioru odpadów, do stycznia 2015 roku, obowiązywała zasada, że wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wpisywało się w niej trzeciego i kolejnego dziecka. Za trzecie i każde kolejne dziecko nie wnosiło się opłaty. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów nie wymagano spełniania dodatkowych warunków, jakich dopełnienie obecnie jest obligatoryjne.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji na temat zwolnienia, jak i w innych kwestiach dotyczących naliczania poboru opłat z tytułu zagospodarowania odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów – Zespole ds. Wymiaru i Rozliczania Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pok. 0.26, tel. (12) 283-07-54 lub (12) 283-07-58.

źródło: Dodatek do miesięcznika Znad Rudawy – czerwiec 2019