Częściowe zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat dla posiadaczy ZKDR.

Zgodnie z  §3 Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XLIV/433/18 z dnia 26 kwietnia 2018 częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przysługuje wtedy gdy rodzina, której dziecko uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Zabierzów, posiada ważną Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny. Wtedy opłatę obniża się do wysokości 50% opłaty należnej za każde dziecko z tej rodziny.

Ośrodki Wsparcia Seniorów

Od 3 miesięcy w naszej gminie funkcjonują dwa Ośrodki Wsparcia Seniorów:  w Rząsce oraz w Zabierzowie.

Ośrodek Wsparcia Seniorów w Rząsce jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (budynek przy ul. Krakowskiej 19).

Ośrodek w Zabierzowie, w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów,  prowadzi Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych z Krakowa.

Na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej są publikowane comiesięczne harmonogramy spotkań w ww. Ośrodkach.

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Zabierzowie

AKTUALNOŚCI dotyczące Ośrodka Wsparcia Seniorów w Rząsce