Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

W ostatnim czasie zostały uchwalone dwie istotne nowelizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych. Jedną z wielu zmienionych ustaw stała się wspomniana ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 lipca 2017 r. do tej ostatniej ustawy wprowadzono kilka zmian, z których dwie są szczególnie istotne.

Po pierwsze, zwolniono osobę składającą wniosek o wydanie Karty z obowiązku dołączenia do wniosku oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Informacje zawarte w tych dokumentach ma uzyskiwać lub weryfikować z urzędu wójt drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL oraz z systemu informacji oświatowej. Dopiero w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta tych informacji, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, będzie on wzywał wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. Zmiana ta służy zatem uproszczeniu i odformalizowaniu procedury ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Po drugie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny uzyskali prawo do przetwarzania danych osobowych członków rodziny wielodzietnej. Dotychczas mogli przetwarzać tylko dane osobowe osób ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu. Rozszerzono również zakres danych osobowych gromadzonych przez te organy m.in. o informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego oraz informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, a także uczelni wyższych.

7 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny. Ustawa ta również przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie realizacji programu Karta Dużej Rodziny. Nowe zmiany będą wchodzić w życie stopniowo.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) zostanie wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfonie. Z karty elektronicznej będzie można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu i będzie z niej można korzystać posiadając kartę elektroniczną. Aplikacja będzie umożliwiać również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej będą musiały podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie się jednak można nadal ubiegać o zwolnienie z tej opłaty.

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie znacząco poszerzony krąg osób mogących skorzystać z Karty Dużej Rodziny. Za rodzinę będzie bowiem uznawało się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek. Obecnie Karta przysługuje tylko w razie posiadania w momencie składania wniosku o nią co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 lat lub – jeśli dziecko uczyło się – w wieku do 25 lat.

Źródło: Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

W dniu 07.07.2017 r. Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie 500+. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Jak zapewnia MRPiPS, zmiany w programie „Rodzina 500+” wpłyną na likwidację nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

W gminie Zabierzów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz  funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski  można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.

Prawo do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. Natomiast prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków ustalane jest na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

Nowe formularze będą dostępne na stronie internetowej GOPS po zakończeniu procesu legislacyjnego w tej sprawie. GOPS przygotował też instrukcję ułatwiającą wypełnianie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Źródło: Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Rekrutacja do przedszkoli

Gmina Zabierzów zapewniła miejsca wszystkim dzieciom w wieku 3 do 6 lat, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola publicznego. W rekrutacji złożono 413 wniosków, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji jest 343.

Razem od września 2017 r. wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych wybranych w konkursie ofert na rok szkolny 2017/ 2018, będzie realizowało 756 dzieci.

MAŁĄ RĘKĄ WIELKIE DZIEŁO – cykliczne warsztaty nie tylko artystyczne – Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Nasz KLUB w Rząsce
ZAPRASZA Dzieci i Młodzież w wieku

6 – 17 lat

na WARSZTATY PLASTYCZNE Z SERII
MAŁĄ RĘKĄ WIELKIE DZIEŁO

W CZERWCU:

  • ART – RECYKLING – Czyli wykorzystania surowców wtórnych, odpadów, które się zwykle wyrzuca do tworzenia unikalnych „dzieł sztuki” – zabawek, biżuterii…..
  • CUKIERNIK – ARTYSTA – ozdabianie ciastek kolorowym lukrem i innymi dekoracjami – wszystko jak najbardziej jadalne
  • KARTONOWY BUDOWNICZY – aranżowanie domków z kartonu – (dla lalek, chomików i innych takich…)

Nasz KLUB otwarty od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00
przy ul. Klubowej 2 w Rząsce; prosimy przychodzić do 17.00 lub też po wcześniejszym uprzedzeniu pod numerem telefonu: 667 966 508 – czasem prowadzimy zajęcia w terenie i potrzebujemy zebrać grupę do określonej godziny.

 

Źródło: MAŁĄ RĘKĄ WIELKIE DZIEŁO – cykliczne warsztaty nie tylko artystyczne Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dzień Dziecka 2017 na Rynku w Zabierzowie – Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej oraz galerii zdjęć z Gminnego Dnia Dziecka, który odbył się 4 czerwca 2017 roku na Rynku w Zabierzowie. Patronat honorowy nad impreza objęła wójt Elżbieta Burtan. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji i niespodzianek m.in. spektakl ‚Księga lasu”, Quiz ekologiczny dla mieszkańców,  wystawa plenerowa prac uczestników konkursu plastycznego “Smog-Zmieńmy To”, dmuchany plac zabaw, warsztaty plastyczne, animacje i konkursy z nagrodami, Games Room, otwarte warsztaty plastyczne, Akcja „Zostaw Ślad”, pokaz baniek mydlanych, malowanie buziek, stanowisko edukacji leśnej – ciekawe eksponaty, konkursy, kącik ekologiczny, warkoczyki afrykańskie, tatuaże brokatowe, stanowisko “Moje dzieci nie jedzą śmieci”, stanowisko projektowania mody recyklingowej, fotobudka, stoisko promocyjne Urzędu Gminy Zabierzów na którym dzieci kolorowały drewniane drzewka i otrzymywały upominki reklamowe.

Sponsor Gminnego Dnia Dziecka 2017 Kraków Airport

Bez-nazwy-124

Film relacjonujący Gminny Dzień Dziecka 2017 na Rynku w Zabierzowie

https://www.youtube.com/watch?v=AHPd7yMKsfU

Polecamy również relację z meczu charytatywnego dla Maćka, który odbył się podczas Dnia Dziecka na stadionie w Zabierzowie.

http://zabierzow.org.pl/2017/06/06/podsumowanie-meczu-charytatywnego-dla-macka/

Tekst i zdjęcia

UG Zabierzów, SCKiPGZ, JIG

Źródło: Dzień Dziecka 2017 na Rynku w Zabierzowie – Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów

Konkurs z klimatem

 

Ponad pięć tysięcy czujników czadu oraz dwadzieścia oczyszczaczy powietrza to pula nagród w „Konkursie z klimatem”. Te „klimatyczne” nagrody można zdobyć za udzielenie porady na temat tego, jak dbać o czyste powietrze. Do udziału w „Konkursie z klimatem”, który potrwa do 13 sierpnia br.
Konkurs jest częścią programu informacyjno-edukacyjnego „Oddychaj powietrzem”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie oraz dostarczenie gotowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jego jakości.

Graj dla siebie
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. Wystarczy wejść na stronę www.oddychajpowietrzem.pl/konkurs wypełnić formularz i przesłać zgłoszenie. Pomysł na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza może być opisany, zobrazowany za pomocą filmiku lub zdjęcia. Wybór należy do uczestnika konkursu. Kto ma bogatą wyobraźnię i dużo pomysłów, może wysłać aż trzynaście swoich pomysłów. Konkurs składa się bowiem z trzynastu rund, każda z nich trwa tydzień. Można wysłać zgłoszenie w każdej z rund i tym samym zwiększyć swoją szansę na wygranie czujnika czadu. Zagraj dla gminy Zabierzów

Dbanie o jakość powietrza to zbiorowy obowiązek. Jego stan zależy od nas wszystkich, dlatego „Konkurs z klimatem” ma nie tylko wymiar indywidualny. Każdy z uczestników gra nie tylko o nagrodę dla siebie, decyduje też, która gmina powinna dostać oczyszczacz powietrza przeznaczony dla wybranego żłobka lub przedszkola. Rywalizacja odbywa się między gminami z czterech województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Zgodę na udział w plebiscycie wyraziło ponad 260 gmin.
Pula nagród dla gmin to dwadzieścia oczyszczaczy powietrza o wartości prawie 2,5 tysiąca złotych każdy. Szansę na wygraną ma pięć gmin, które zbiorą największą ilość głosów. Każda z nich otrzyma po cztery oczyszczacze powietrza, z przeznaczeniem na wyposażenie gminnych żłobków lub przedszkoli. Gmina nagrody może przekazać minimum jednej, maksimum czterem instytucjom.
A więc warto grać nie tylko dla siebie, ale też dla poprawy klimatu i bezpieczeństwa najmłodszych!