Piętnasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W najbliższym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostaną opublikowane poniższe reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.

gazeta12_zkdr-1