Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Plany Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2016 związane ze wsparciem rodzin

737_mr-1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło plany legislacyjne na rok 2016. Najważniejsze z nich to: program „Rodzina 500 plus”, godzinowa płaca minimalna 12 zł, nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawa o dożywianiu.

„Naszym priorytetem jest praca na rzecz rodziny. Daliśmy temu wyraz zmieniając nazwę resortu – na pierwszym miejscu stawiając właśnie rodzinę. Flagowym projektem naszego ministerstwa i całego rządu jest program „Rodzina 500 plus” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zamiany dla rodziny

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Obecnie projekt ustawy jest konsultowany społecznie. Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko.

Świadczenie będzie wypłacane w II kwartale 2016 r. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,8 mln dzieci.

Zmiany dla pracy

Planowane są zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracęTo likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Zdaniem resortu zmiany spowodują, że część spośród 379 tys. osób pracujących dotychczas bez pisemnej umowy o pracę ani bez pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy będzie pracować legalnie. Projekt zmian w Kodeksie pracy został przekazany do konsultacji społecznych.

W drugiej połowie 2016 roku ma zostać wprowadzona godzinowa płaca minimalna w wysokości 12 zł.

Ministerstwo przypomina, że ważnym elementem zmian na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Analiza rozwiązań będzie przeprowadzona w oparciu o aktualną sytuacją na rynku pracy, zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, a także programu „100 tys. miejsc pracy dla młodych”.

Zmiany w emeryturach

W 2016 r. odbędzie się kolejny przegląd systemu emerytalnego, pod kątem zarówno funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych jak również analizy koniecznych zmian, które powinny zostać dokonane w ramach III dobrowolnego filara systemu emerytalnego (Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) w kierunku zwiększenia zaangażowania Polaków w dobrowolne oszczędzanie z myślą o emeryturze.

Prezydencki projekt ustawy przywracający wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet to pierwszy etap przeglądu systemu, nałożonego ustawą z dnia 11 maja 2012 r. Dyskusja nad projektem ustawy rozpocznie debatę nie tylko o prawie do emerytury lecz również o kształcie systemu emerytalnego, wysokości świadczeń, w tym wsparcia dla najuboższych emerytów i rencistów i ochrony świadczeń najniższych.

Zmiany w pomocy społecznej

W 2016 r. przygotowana zostanie nowa ustawa o dożywianiu wspierająca realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wprowadzenie rozwiązań w formie ustawy będzie bardziej stabilne zarówno z punktu widzenia gmin jak i obywateli. Obecnie funkcjonujące rozwiązania (tj wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) zostały wprowadzone uchwałą Rady Ministrów.

Zapowiadane są również zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Planowane jest wprowadzenie nowego modelu ośrodka, w którym oddzielona zostanie praca socjalna od wypłaty świadczeń pieniężnych. Odciąży to pracowników socjalnych od pracy administracyjnej i zmniejszy liczbę osób, z którymi mają pracować.