Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Program „Pierwszy dzwonek” – pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych

.Program "Pierwszy dzwonek"Gmina Zabierzów zamierza przystąpić do realizacji programu „Pierwszy dzwonek”, w ramach którego, rodziny wielodzietne, w których dochód netto na jedną osobę miesięcznie nie przekracza 684 zł, będą mogły otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 150 zł, na każde dziecko będące uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Otrzymane wsparcie powinno zostać przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników zgodnych z programem nauczania.

Rodziny, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Deklaracje udziału wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie Ośrodka. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 maja 2015 r.