Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Oferta

 

  • nieodpłatne zajęcia ponad podstawę programową w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
  • zgodnie z §3 uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XLIV/433/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje wtedy gdy rodzina, której dziecko uczęszcza do przedszkola na terenie Gminy Zabierzów, posiada ważną Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny. Wtedy opłatę obniża się do wysokości 50% opłaty należnej za każde dziecko z tej rodziny.