Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Puchary dla najliczniejszych rodzin….

Puchar dla najliczniejszej rodziny...Zgodnie z zapowiedziami, w trakcie VI Rowerowej Familiady w Dolinie Będkowskiej specjalnie uhonorowane zostały najliczniejsze rodziny biorące udział w imprezie.

Były to:
1. rodzina Państwa Głogowskich z Zabierzowa (11 osób) oraz
2. rodzina Państwa Księżyców z Brzezinki (11 osób). 

Nagrody wręczali: w imieniu Wójta Gminy Wielka Wieś prezes Józef Kruk, w imieniu Wójta Gminy Zabierzów dyrektor SCK Elżbieta Mazur i kierownik GOPS Stanisław Myjak, w imieniu wicemarszałka Województwa Małopolskiego Grzegorz Mytnik, właściciel gospodarstwa rybackiego Bartłomiej Szczoczarz oraz prezes stowarzyszenia Znad Rudawy Agnieszka Pietrzykowska.