Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

.

Główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą w czwartek 11 lutego br. uchwalił Sejm to 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze. Przyjmowanie wniosków ma ruszyć w kwietniu.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W toku prac sejmowych opozycja zgłaszała poprawki, m.in. żeby świadczenie wychowawcze przysługiwało na każde dziecko, by w przypadku samotnych rodziców nie stosować kryterium dochodowego przy wypłacaniu świadczenia na pierwsze dziecko, by świadczenie wychowawcze objąć zasadą „złotówka za złotówkę” (czyli w przypadku przekroczenia progu dochodowego świadczenie nie byłoby odbierane, a pomniejszane o kwotę, o jaką przekroczone zostało kryterium). Wnioskowano także o wprowadzenie górnego progu dochodowego – rodzin, których dochód przekracza 2,5 tys. zł na osobę, nie otrzymałyby 500 zł na dziecko. /za:PAP/