Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Senat RP przyjął program „Rodzina 500 plus”

500 senat przyjął ustawęSenat Rzeczpospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu 12 lutego przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta.

Ustawa wprowadza w życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 kwietnia.

W Semie na ostatnim etapie procedowania wprowadzono drobne zmiany, między innymi dopuszczono nowy kanał, przez który będzie można składać wnioski do programu 500 plus. Oprócz wizyty w ośrodku pomocy społecznej, platformy e-PUAP oraz wysłania wniosku pocztą, będzie można go złożyć także przez e-bankowość. Możliwe będzie więc złożenie wniosku bezpośrednio u siebie na koncie bankowym a bank przekaże wniosek do jednostki właściwej do jego rozpatrzenia. Taka forma pozwoli na uwierzytelnienie osoby składającej wniosek za pośrednictwem banku. Do wysłania wniosku nie będą potrzebne żadne tokeny czy SMS-y. Potwierdzenie złożenia wniosku, czyli tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) otrzymamy mailem lub w komunikatorze banku.

Szczegółowe informacje o realizacji ustawy w Gminie Zabierzów zostaną podane do wiadomości na początku marca br.