Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Siedemnasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W bieżącym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostały opublikowane poniższe reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.

Pełna wersja elektroniczna miesięcznika Znad Rudawy – marzec 2017 (reklamy firm, str. 13)