Szesnasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W bieżącym numerze miesięcznika Znad Rudawy zostały opublikowane poniższe reklamy firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.