Trzynasty cykl reklam firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy

W najbliższym numerze miesięcznika Znad Rudawy (październik 2016) zostaną opublikowane reklamy następujących firm wspierających rodziny wielodzietne z naszej gminy.

znadrudawy_zkdr-page-001