Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Ustawa wprowadzająca zakaz odbierania dzieci rodzicom z powodu biedy została uchwalona

W czwartek 11 lutego Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzające zakaz odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Przyjęte zmiany niewątpliwie porządkują dotychczasowe przepisy, natomiast nadal dyskusyjnym pozostaje kwestia dotychczasowego tzw „obierania dzieci rodzinie” tylko i wyłącznie z powodu biedy. Czy takie przypadki miały miejsce? Czy to tylko medialna nagonka robiona w oparciu o dostępne dane statystyczne. Przyczyny odebrania praw rodzicielskich są różne, a sprawy są zwykle złożone. Zazwyczaj nie ma jednego powodu uzasadniającego taką decyzję. To zwykle kumulacja wielu negatywnych czynników takich jak: problemy rodzinne, zaniedbanie, bieda, niemożność sprawowania opieki z powodu chorób lub zaburzeń, np. alkoholizmu, itd. Dane statystyczne pokazują natomiast każdą przyczynę oddzielnie…

Nieraz sama miałam wątpliwości, czy niektóre dzieci powinny zostać z rodzicami. I nie chodziło tu o biedę materialną, ale o to, co się dzieje w domu, na kompletny brak zainteresowania dziećmi.  A są, niestety, takie sytuacje, kiedy odebranie dziecka jest konieczne – powiedziała s. Małgorzata Chmielewska.

Zdaniem zakonnicy wprowadzenie zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny jest jedynie propagandą. Proponowane zmiany są pozorne, a w ich miejsce warto byłoby zająć się bardziej palącymi problemami. I nie jest to odosobniony głos. Dlaczego w Polsce odbiera się dzieci?