Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Wyższe kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejOd 1 listopada 2015 r. będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238).

Określono, że wysokość ogólnego kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego będzie wynosić od 1 listopada 2015 r. 674 zł (wzrost o 100 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł (wzrost o 100 zł), natomiast od 1 listopada 2017 r.: 754 zł (wzrost o 80 zł), a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 844 zł (wzrost o 80 zł).

Będą również corocznie wzrastały m.in. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do 5 lat (od 1 listopada 2015 r. o 12 zł, od 1 listopada 2016 r. o 6 zł, a od 1 listopada 2017 r. o 5 zł).

Bez zmian pozostawiono wysokość dodatków z tytułu: urodzenia dziecka (1000 zł), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł) oraz zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Należy przypomnieć, że jeśli od 1 stycznia 2016 r. w rodzinie zostanie przekroczony próg dochodowy, nie nastąpi utrata zasiłku (tak jak jest obecnie), lecz świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony ten próg. 

Zobacz artykuł pt. „Więcej rodzin z zasiłkiem – nowe zasady naliczania zasiłku” na stronie GOPS Zabierzów.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem: 12 285 19 16.